About

Ateliér designu oděvu / ADO/ je dynamicky se rozvíjejíci ateliér Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práce studentů reagují na aktuální dění v módním průmyslu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Historie ateliéru je specifická svým zaměřením na oblast reklamy, průmyslu a marketingu. Velký důraz je kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality. Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak, aby studenti komplexně rozvíjeli svoji kreativitu. Výsledkem je oděv v jeho výtvarné, ale i komerční poloze. Důležitou součástí studia je také prezetace tvorby. Práce studentů už získaly nemalé úspěchy doma i v zahraničí.

Vedoucí ateliéru MgA. Kristýna Petříčková

http://www.utb.cz/fmk/struktura/od-o-nas